15 marca 2019 roku odbył się w Olsztynie XVIII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla Szkół Podstawowych.
Tegoroczny temat konkursu to: ,, Boży Posłańcy. Nadprzyrodzony świat Aniołów ".
Niepubliczną Szkołę Podstawową w Słupach reprezentowały dwie uczennice z klasy V : Aleksandra Paradowska i Paulina Teodorowicz, które wcześniej zwyciężyły w eliminacjach w swojej szkole. Ksiądz Zbigniew Meja, który jest nauczycielem Katechetą, motywował do udziału w konkursie, co zapewne zaowocuje dalszą chęcią poszerzenia wiedzy religijnej.
Atmosfera, która panowała w czasie trwania konkursu, była niezmiernie ciepła i rodzinna. Była to również okazja do spotkań ze znajomymi uczniami i nauczycielami oraz nawiązania nowych kontaktów. Przebieg konkursu odbywał się w przyjaznym klimacie. Nie czuło się presji ani tremy. Na uczestników i opiekunów czekał miły poczęstunek, a czas oczekiwania na wyniki wypełniła gra zespołu muzycznego.

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją